http://www.turcandelta.sk
Untitled Document

Najčastejšie otázky k tabuľke s evidenčným číslom vyžarujúcej svetlo (ďalej len TEČ-S)

Kde si môžem TEČ - S zakúpiť ?

Na každom ODI, postup je rovnaký ako Individuálne TEČ.

Bola TEČ - S už schválená ?

Áno! TEČ - S má všeobecné schválenie pre Slovensko novým zákonom z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smernicou Európskej únie EHK 48. TEČ - S spĺňa príslušné požiadavky normy STN ISO 7591 Z4 Cestné vozidlá. Registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy.

Dá sa namontovať TEČ - S na môj automobil ?

TEČ - S je vhodná pre všetky bežné typy vozidiel na Slovenskom trhu. Pred objednaním je potrebné skontrolovať priestor pre uchytenie TEČ - S , ktorý by mal mať rozmer 520 x 110 mm a požadovanú elektrickú inštaláciu Vášho motorového vozidla - 12V.

Môžem si TEČ - S sám namontovať ?

Pri troche šikovnosti to nie je žiadny problém ak dodržíte pokyny uvedené v Návode na montáž a ošetrovanie. V prípade, že  potrebujete cudziu pomoc, určite nájdete autodielňu vo vašej blízkosti.

Bude ma môcť s TEČ - S ľahšie zachytiť policajný kontrolný blesk ?

TEČ - S je umiestnená na zadnej časti vozidla. Polícia je dnes tak dokonale vybavená, že môže identifikovať každú značku bez ohľadu na to, čí sa jedná o TEČ - S alebo nie.

Čo sa zmení pri prihlasovaní ?

Vlastne nič, pretože si TEČ - S objednáte na Vašom Okresnom dopravnom inšpektoráte, následne výrobca vyrobí a zašle TEČ - S do 24 resp.48 hod od obdržania a spracovania Vašej objednávky späť na ODI, kde si ju môžete prevziať.

Prečo existuje TEČ - S len pre zadnú časť vozidla ?

Podľa súčasne platnej Európskej legislatívy nie je povolené žiadne osvetlenie prednej poznávacej značky. Okrem toho sa TEČ - S môže plne uplatniť svojimi vlastnosťami práve vzadu, pretože tam je riziko nehody spôsobenej nárazom zozadu.

Ruší TEČ - S elektroniku palubnej siete ?

Pretože sa nepoužívajú žiadne elektromagneticky aktívne prvky, neexistujú žiadne rušivé faktory.

Ruší TEČ - S palubný počítač ?

Nie. Pri znefunkčnení starého osvetlenia podľa pokynov uvedených v návode na montáž a ošetrovanie sú vylúčené prípadné rizika.

Na čo musím dávať pozor pri čistení vozidla ?

V podstate na nič, pretože TEČ - S je vhodná tak pre umyvárku, ako aj pre čistenie bežným spôsobom , pokiaľ je na svietidle namontovaná tabuľka.

Vznikajú problémy v zahraničí?

Nie! S TEČ - S môžete bezpečne jazdiť aj v zahraničí čo je schválené smernicou Európskej únie EHK 48. TEČ - S taktiež spĺňa príslušné požiadavky normy STN ISO 7591 Z4 Cestné vozidlá. Registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy.

Je TEČ - S odolná voči nárazom?

TEČ - S spĺňa normy týkajúce sa pevnosti a požiadavky automobilového priemyslu STN ISO 7591 Z4 Cestné vozidlá. Registračé značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy.