http://www.turcandelta.sk

Tabuľky s evidenčným číslom

História:

            Krátko po vynájdení motorových vozidiel vznikla administratívna potreba zaznamenať ich existenciu a povoliť ich používanie na verejných komunikáciách. Prvé známe povolenie bolo vydané v Paríži v apríli 1891. Povolené nariadenie vyžadovalo od vodičov vystavenie tabuľky obsahujúcej charakteristické číslo, pripevnené zväčša na palubnej doske vodiča. Od roku 1894 v rámci rally a iných stretnutí sa čísla začali pripevňovať na vonkajšiu stranu motorového vozidla. Od roku 1894 bola v Uhorsku vyžadovaná registrácia motorových vozidiel, ale majiteľ si určil vlastnú značku podľa svojej fantázie.
            Po roku 1918 v novovzniknutom štáte Československá republika, sa rozvíjal nie len automobilový priemysel, ale aj ich značenie. Registračné čísla zaznamenali niekoľko verzií. Staršie nereflexné tabuľky so štátnou poznávacou značkou takzvané ŠPZ-ky  boli vydávané do 1. apríla 1997. Tieto boli platné do 31. decembra 2004. Vozidlo so starou ŠPZ-tkou po tomto termíne vyradila polícia z evidencie motorových vozidiel a nesmie jazdiť po verejných komunikáciách.

 

V súčasnosti sú v platnosti tri generácie nových reflexných tabuliek s evidenčným číslom vozidla.

I. Generácia tabuliek s evidenčným číslom:

Pred vstupom Slovenska do EU bol vľavo na tabuľke s evidenčným číslom umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním písmena SK.

 

II. Generácia tabuliek s evidenčným číslom:

Od 1 mája 2004 ho nahradilo modré pole so symbolom Európskej únie a pod ním písmená SK.

 

III. Generácia tabuliek s evidenčným číslom:

Od júna 2006 sa vydáva nová generácia tabuliek s evidenčným číslo so symbolom EÚ a súčasne aj so štátnym znakom SR, ktorý nahradil dovtedajšiu pomlčku.

 

Spomenuté tri generácie tabuliek s evidenčným číslom nadštandardne spĺňajú platné kritériá a normy Európskej únie, požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, slovenskej legislatívy , technických noriem a praxe. Výroba jednotlivých generácií Tabuliek s evidenčným číslom bola zabezpečená včas a v požadovanom množstve, tak aby motoristi mali daný typ tabuľky k dispozícií k dátumu účinnosti príslušnej legislatívy.